Podstawa programowa


Przedszkole Kamyczek jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą wpisaną do rejestru w wydziale Edukacji miasta Koszalina.

Program edukacyjny naszego przedszkola jest oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej, programie dla przedszkoli. Stosujemy tradycyjne, sprawdzone metody pracy oraz nowoczesne metody wychowawcze.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.